ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

 อำนาจเจริญ จัดประชุมและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วันนี้ ( 19 กุมภาพันธ์ 2567 ) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อำนาจเจริญ เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2567 มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์  นางสาวไทย ปี 2565 ร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองพร้อมนางรำกว่า 1,000 คน
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 06.59 น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2567 ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีถวายเครื่องสักการะและการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมือง โดยมีนางสาวไทยคนที่ 53 ประจำปี 2565 มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ พร้อมด้วยนางสาวไทยอำนาจเจริญและรองนางสาวไทยอำนาจเจริญ ร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองร่วมกับนางรำกว่า 1,000 คน มีนางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีด้วยความศรัทธา
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และหอกระจายข่าว เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์โครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 (สปสช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานประชุมเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และหอกระจายข่าว แนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยมี ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ และนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สปสช. ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมนโยบายยกระดับบัตรทอง “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ระยะ 2 เชิญชวนหน่วยบริการนวัตกรรมใหม่เข้าร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ผู้แทนสภาวิชาชีพ ร่วมเวทีชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับบัตร 30 บาท รักษาทุกโรค ภายใต้โครงการ“บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ระยะที่ 2 กับภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญที่เปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม เทคนิคการแพทย์ คลินิกแพทย์แผนไทย และคลินิกกายภาพบำบัด พร้อมกันนี้ สปสช.ให้บริการเชิงรุกเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนวัตกรรมสหวิชาชีพ 7 สาขา โดยมี นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับ
วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมภาคีเครือข่ายจัดตั้งตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19
วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government