จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

?สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา

?สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา

?สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา

.? ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครทางอินเทอร์เน็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :