วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมภาคีเครือข่ายจัดตั้งตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

     วันนี้ (1 มิถุนายน  2564 ) นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19  ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสระเกษ  ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ   หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
   สำหรับการจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19  ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับและได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์พร้อมทั้งเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรร่วมจัดตั้งตู้แบ่งปัน  แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมาเติมตู้ปันสุข   เจ้าอาวาสวัดสระเกษร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจัดตั้งตู้ปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ   นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag