จ.อำนาจเจริญ เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่จังหวัดบ้านเกิด

วันที่ ( 4 กรกฎาคม 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงค์   ตั้งสกุลกุลพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อเตรียมการรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญ ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่จังหวัดบ้านเกิด จนเกินกว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่เตรียมไว้จะรับได้   จึงได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าว
        โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้จัดให้มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 คน หรือ 40 เตียง และถ้าหากผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนเตียงได้อีกจนเต็มความจุพื้นที่ ที่จะรองรับได้เต็มจำนวน 80 เตียง  ปัจจุบันมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทันที ซึ่งภายในโรงพยาบาลสนามได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกๆด้าน ทั้งมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้ป่วยเมื่อเข้ามาอยู่จะได้ไม่เกิดความเครียด  มีการจัดเตรียมขั้นตอน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :