อำนาจเจริญจัดพิธีเจริญทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ( 4  กรกฎาคม 2564) ที่ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 65 รูป ถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :