อำนาจเจริญจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้  (2 กรกฎาคม 2564)  ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564  ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำความสะอาดและร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัด  โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) อย่างเคร่งครัด
 เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป   จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้าย วันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ขึ้นในวันนี้  (2 กรกฎาคม 2564) ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณวัดและร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ที่ทางวัดอำนาจ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีพระครูสิริสีลวัตรเป็นผู้จัดตั้งและวางแนวทาง เพื่อให้ชาวบ้านและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่และบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับเข้ามาศึกษาธรรมะอบรมจิตใจภายในวัดแห่งนี้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :